Chuẩn bị tiền vệ – Cách nắm bắt bóng đá


Hiện tại, sau một năm bỏ phiếu Brexit, Vương quốc Anh cuối cùng đã đưa ra hiệp ước Post 50 của Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017, khiến phần lớn các câu lạc bộ tổ chức hàng đầu lo lắng về hiệu lực của nó. Việc tuân thủ là các tiêu chí có thể có được ảnh hưởng cũng như ảnh hưởng đến bóng đá Anh có nghĩa là:

Những game thủ bóng đá này chắc chắn sẽ không thể hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh một cách thuận tiện như trước Brexit. Kể từ khi có phút Flexibility of Minute, những game thủ này đã có thể hoạt động cho nhiều câu lạc bộ của EU mà không cần bất kỳ loại ủy quyền công việc nào. Các game thủ phải có được một thị thực việc làm để hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh vì nó sẽ không đơn giản như vậy.

2) Giấy phép việc làm: Ảnh hưởng quan trọng thứ hai mà nguyen quang hai Brexit có thể phát triển đối với các game thủ bóng đá Anh là nhu cầu về giấy phép việc làm để hoạt động cũng như có được ở Vương quốc Anh. Các game thủ đang hoạt động với các câu lạc bộ bóng đá khác nhau ở Vương quốc Anh mà không có bất kỳ loại Visa nào chắc chắn sẽ phải có giấy phép việc làm trước khi đến Vương quốc Anh. Hoặc nếu không, chắc chắn sẽ rất khó khăn cho các câu lạc bộ bóng đá ở Vương quốc Anh khi làm việc với các game thủ đến từ châu Âu.

Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của các game thủ bóng đá đang chơi cho các câu lạc bộ bóng đá của Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ thu được ít hơn nhiều khi công bố doanh thu Brixit. Chắc chắn sẽ rất dễ dàng cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh lựa chọn các game thủ bóng đá từ Vương quốc Anh một cách thuận tiện vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập thấp hơn nhiều cho những game thủ nhận thêm bảng Anh. Sự sụt giảm tiền của Vương quốc Anh chắc chắn sẽ tiếp tục không rõ ràng trừ khi có một số hợp đồng đối ứng được ủy quyền giữa hai lễ kỷ niệm, Vương quốc Anh và các bên tham gia khác của EU.

74 phần trăm game thủ từ Chelsea là một người thuộc Liên minh Châu Âu trên toàn quốc hoặc họ có quốc tịch thứ hai của Liên minh Châu Âu. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những hạn chế trong việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Trong khi đó, các CLB thuộc Tổ chức Ngoại hạng Anh đang tập trung cho đội game thủ của mình để chạm trán cũng như chịu đựng những đối thủ sắp tới.

Chắc chắn sẽ rất đơn giản cho các câu lạc bộ không thuộc Vương quốc Anh để lựa chọn các game thủ bóng đá nhanh chóng từ Vương quốc Anh vì họ chắc chắn sẽ phải trả thu nhập ít hơn nhiều cho những game thủ kiếm được nhiều bảng Anh. Theo các cơ quan quản lý bóng đá ở Vương quốc Anh, có thể có những ràng buộc đối với việc chuyển nhượng Bosman, điều này chắc chắn sẽ hạn chế các câu lạc bộ ở Vương quốc Anh thuê các game thủ EU chơi cho câu lạc bộ của họ trong Tổ chức Ngoại hạng Anh. Ví dụ: bất kỳ loại người chơi nào không chứng nhận GBE, thì người chơi đó chắc chắn sẽ được đánh giá dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được đưa ra dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả và cũng là mức lương cơ bản được cung cấp cho người chơi so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực cũng như những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá tương ứng.

Ví dụ: bất kỳ loại game thủ nào không chứng nhận GBE, thì game thủ đó chắc chắn sẽ được kiểm tra dựa trên hệ thống dựa trên các yếu tố. Những yếu tố này được đưa ra dựa trên số lượng phí chuyển nhượng mà người chơi đó trả và cũng là mức lương tiêu chuẩn được sử dụng cho người chơi đó so với nhiều người chơi khác trong một tổ chức. Cuối cùng, người chơi chứng nhận cho hệ thống dựa trên các yếu tố này sẽ nhận được thị thực và cả những người chơi không thể chứng nhận, họ không nhận được giấy phép công việc để chơi cho các câu lạc bộ bóng đá cụ thể.c